O nás

Žatecký spolek Handicap z. s.

Účel Spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý a nepolitický a prosazuje specifické zájmy a potřeby lidí v krizových a životních situacích, seniorů a osob se zdravotním postižením.

Spolek je samostatnou právnickou osobou a má právní subjektivitu.

 1. Cílem činnosti Spolku je přispívat k dosahování obecného blaha prostřednictvím prevence a řešení sociálně negativních společenských jevů ve společnosti.
 2. Spolek především usiluje o to, aby ve společnosti byla dostupná sociální, zdravotní a výchovná pomoc k překonání obtížných sociálních situací jednotlivců, rodin a dětí.
 3. Dle aktuálních možností se Spolek snaží přímo poskytovat pomoc sociálně vzdělávací, sociálně poradenskou a sociálně terapeutickou.
 4. Spolek vytváří a realizuje vzdělávací programy v oblasti vyrovnávání příležitostí seniorů a osob se zdravotním postižením.
 5. Spolek vydává časopis Berlička a informuje veřejnost o svých aktivitách

Spolek může na základě usnesení Členské schůze zakládat právnické osoby.

Veřejná prospěšnost

Spolek se hlásí, ke statutu veřejné prospěšnosti tj. jeho posláním je přispívat vlastní činnosti k dosahování obecného blaha.

Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 2. Spolek realizuje projektové aktivity k dosažení účelu spolku.
 3. Spolek navazuje a udržuje styky, rozvíjí spolupráci či se coby člen podílí na činnosti subjektů obdobného zaměření, či subjektů přispívajících k dosažení účelu spolku.
 4. Spolek usiluje o spolupráci se státními a samosprávnými orgány za účelem působení na sociální a zdravotní politiku a příslušnou legislativu.

Vedlejší činnost Spolku

 1. Spolek provozuje vedlejší činnost na základě živnostenského oprávnění:
 2. a) Zprostředkování obchodu a služeb
 3. b) Velkoobchod a maloobchod
 4. c) Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 5. Výtěžek z výše uvedené činnosti je používán k financování hlavní činnosti Spolku.

Statutární orgán – Výbor spolku:

Předsedkyně:             Smočeková Světlana
Jednatelka:                Bc. Čonková Vanesa
Hospodář:                  Čonková Lenka 

Kontrolní komise:

Předseda:                  Hornerová Marta
Členka komise:           Kramperová Pavla
Členka komise:           Mgr. Bc. Gabrielová Martina

Komentáře jsou vypnuty.

 • Nápověda pro zvětšení písma. Po stisknutí Ctrl a jeho podržení můžeme kolečkem myši měnit velikost písma.