Kalkukačka pro náhradní plnění

Výpočet náhradního plnění se řídí aktuální vyhláškou č. 518/2004 Sb., konkrétně čtvrtou částí § 15-20. Výše povinného podílu potom závisí na přepočteném počtu Vašich zaměstnanců v daném roce.

Pro rok 2016 byla vyhlášena průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí Statistickým úřadem ve výši 27 000,- Kč. Právě s touto hodnotou se počítalo pro náhradní plnění za rok 2016.

V kalkulačce náhradního plnění si můžete spočítat orientační výši náhradního plnění pro aktuální rok 2017. Výpočet přesné výše náhradního plnění v roce 2017 bude možný až koncem roku, kdy Statistický úřad vyhlásí průměrnou mzdu za 1. až 3. čtvrtletí 2017.

 

Příklad výpočtu náhradního plnění

Počet zaměstnanců 500
Povinný podíl zaměstnávání OZP (dříve ZPS) 4 %
Povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS) v přepočtu na celkový počet 20
Průměrná měsíční mzda 2016 (I.-III. Q) v Kč 27 000 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit
státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP
2,5 x 27 000 = 67 500 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit
státu (v přepočtu na celkový podíl OZP)
20 x 67 500 = 1 350 000 Kč
V případě náhradního plnění je roční odběr služeb či zakázek
7 násobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP
7 x 27 000 = 189 000 Kč
V případě náhradního plnění činí roční odběr služeb či zakázek
(v přepočtu na celkový podíl OZP)
20 x 189 000 = 3 780 000 Kč

 

Limit pro poskytování náhradního plnění 2017

Limit pro poskytování náhradního plnění 2017 za 1 zaměstnance OZP je stanovan 36 násobkem průměrné mzdy předcházejícího roku 2016 (I.-III. Q)

Limit pro náhradní plnění 2017 za 1 OZP ze strany poskytovatele 36 x 27 000 = 972 000 Kč

Komentáře jsou vypnuty.

  • Nápověda pro zvětšení písma. Po stisknutí Ctrl a jeho podržení můžeme kolečkem myši měnit velikost písma.